KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO DRILL MOCOWANIEDREWNA.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO DRILL  MOCOWANIEDREWNA.PL

Poniżej znajdziesz informację dotyczącą zasad zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych na stronie mocowaniedrewna.pl . Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz naszą Polityką Danych Osobowych, którą znajdziesz pod tym linkiem:mocowaniedrewna.pl/polityka-ochrony-danych.

 1. 1.Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Codefor sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 5 51-168 Wrocław. Dane kontaktowe: tel. +48503796154, email: kontakt@drill.com.pl.
 2. 2. Inspektor Ochrony Danych Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. 3. Podstawa prawna przetwarzania danych W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane są nam potrzebne by wykonać umowę (świadczyć Ci usługę jaką jest dostęp do serwisu www i jego funkcjonalności, a także by zawrzeć i zrealizować Umowę Sprzedaży poprzez Sklep internetowy pod adresem mocowaniedrewna.pl Jeśli w innych przypadkach przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, to pamiętaj, że jest ona w pełni dobrowolna.
 4. 4. Cele, dla jakich przetwarzamy dane Dane, które zbieramy przetwarzamy w następujących celach: umożliwienie poprawnego korzystania i wyświetlania serwisu internetowego, zawierania i realizacja Umów Sprzedaży.
 5. 5. Jakie Twoje dane zbieramy Dane które zbieramy to: dane umożliwiające poprawne korzystanie z i wyświetlanie serwisu internetowego (dane techniczne z plików cookies, adres IP, nazwa i wersja przeglądarki etc.), dane potrzebne do zawarcia i zrealizowania umowy (adres email, numer telefonu kontaktowego dla przewoźnika, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON).
 6. 6. Odbiorcy Twoich danych Twoje dane możemy przekazywać do: przewoźników i doręczycieli towaru (poczta, firmy przewozowe, transportowe, spedycyjne etc.), podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawnicze, księgowe, podatkowe, informatyczne i płatnicze, a także organom państwa, jeśli taki obowiązek wynika z odpowiedniej decyzji lub przepisów prawa.
 7. 7. Twoje prawa Masz szereg praw wynikających z przepisów prawa:
  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c) prawo do usunięcia danych. Jeśli uważasz, że nie ma podstaw byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia.
  • d) ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli uważasz, że mamy nieprawidłowe dane o Tobie, a nie chcesz byśmy dane te usunęli, możesz żądać byśmy ograniczyli się jedynie do przechowywania tych danych, albo do innych działań, jakie z Toba uzgodnimy.
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • f) prawo do przenoszenia danych;
  • g) jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie w każdym momencie, bez podania przyczyny. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania;
  • h) prawo do skargi do organu nadzoru na nasze działania.
 8. 8. Czy przekazujemy Twoje dane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowych regulują art. 44-46 RODO. Jeśli przekazywalibyśmy Twoje dane w ten sposób, to tylko wtedy, jeśli w danym państwie i organizacji zapewniony jest przynajmniej taki sam stopień ochrony Twoich praw jak w Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazanymi przepisami. Obecnie nie przekazujemy Twoich danych poza obszar EOG.
 9. 9. Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie: Nie dokonujemy automatycznego przetwarzania danych i profilowania.
 10. 10. Pochodzenie Twoich danych: Przetwarzamy dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Ciebie.
 11. 11. Jak możesz skorzystać ze swoich praw? Jeśli chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw, jakie Ci przysługując w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuje się z Administratorem danych, na podane wyżej dane kontaktowe. Na końcu naszej Polityki Ochrony Danych, znajdziesz przydatny wzór żądania / oświadczenia, którym możesz się posłużyć w komunikacji z nami. Jego wykorzystanie ułatwi nam szybką i rzetelną obsługę Twojego zapytania.